skip to Main Content

Med god mat och trevliga gäster har vi firat vår 40-åriga bröllopsdag. Tack för ikväll!

A-K. och K. Nilsson

Back To Top